Stranka Centar

Spajanjem stranke Pametno i stranke s Imenom i Prezimenom, nastao je Centar! Centar ne zanimaju ideološke podjele, priče o prošlosti ili ukidanje stečenih ljudskih prava. Centar se zalaže za gospodarski napredak, ljudske slobode, pravo pojedinca da sam odlučuje o svojoj sudbini i temeljna ljudska prava: pravo na rad, pravo na riješeno stambeno pitanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje… Jednostavno rečeno: pravo na normalan i ugodan život.

5 mjera za Hrvatsku za 5

 1. Reforma pravosuđa
  neovisno pravosuđe i jake antikorupcijske mjere
 2. Nastavak reforme obrazovanja
  povratak na put Cjelovite kurikularne reforme, sve škole u jednoj smjeni i topli obrok za svu djecu, povezivanje obrazovanja, znanosti i gospodarstva
 3. Revolucija u gospodarstvu
  smanjenje poreznih i parafiskalnih opterećenja, privlačenje investicija, poticanje vrhunskih tehnologija, oporavak poljoprivrede, zelena ekonomija, pravedna tržišna utakmica na slobodnom tržištu, povratak iseljenih građana i privlačenje novih talenata
 4. Teritorijalni preustroj
  ukidanje županija, stvaranje 5 regija, povezivanje postojećih gradova i općina u 100-tinjak urbanih centara
 5. Reforma javne uprave
  smanjenje s 20 na 12 ministarstava, temeljita digitalizacija usluga, smanjenje administracije i naglasak na učinkovitosti i odgovornosti

Kompletan program možete pogledati ovdje.